Fiaclaireachd air a' Ghàidhealtachd

Dìreach ginealach neo dhà air ais b'e rud cumanta gu leòr a bh'ann clann a bhith a' tòiseachadh sa bhun-sgoil le stuth-lìonaidh aca neo crìonadh air am fiaclan.

Bho chionn beagan bhliadhnaichean a-nise, tha an Riaghaltas agus an NHS air a' Ghàidhealtachd air a bhith a' feuchainn ri slàinte nam fiaclan a leasachadh is iad a' cleachdadh pròiseactan ùr-nodhach, mar tha Seonaidh MacCoinnich ag aithris.