Buill Holyrood an Loch Abar

Tha Pàrlamaid na h-Alba a' dèanamh oidhirp poileataigs a thoirt nas fhaisge air an t-sluagh is iad a' tadhal air coimhearsnachdan air feadh na dùthcha.

An t-seachdain seo, bha buill ann an Loch Abar is dà chomataidh a' togail fianais bho mhuinntir an àite air reachdas ùr a tha a' tighinn mu choinneamh Holyrood.

Air fhoillseachadh