Bhòt earbsa an Giogha

Thèid bhòt earbsa a chumail air Eilean Ghiogha ann an Earra-Ghàidheal nas fhaide air an t-seachdain, is e air aithris gu bheil uachdaran coimhearsnachd an eilein ann an staing ionmhais.

Tha e air a thuigsinn gu bheil fiachan faisg air £3m air Urras Dualchais Eilein Ghiogha.