Eachdraidh Sgoiltean Loch Nis ga comharrachadh

Chaidh eachdraidh seann sgoiltean taobh a deas Loch Nis - eachdraidh a tha a' dol air ais 300 bliadhna - fhoillseachadh air an deireadh-sheachdain.

Tha mòran de na togalaichean ann fhathast is tè aca fiù 's ag oideachadh clann na sgìre chun an là an-diugh, 150 bliadhna an dèidh a togail.

Tha an leabhar "Lessons by Loch Ness" ga fhaicinn mar ghoireas luachmhor de eachdraidh shòisealta na sgìre.

Ghabh Dòmhnall Moireasdan cuairt sìos taobh an locha.

Air fhoillseachadh