Duaisean na Gàidhlig

Bha oidhche mhòr ann an Glaschu oidhche Chiadain, agus cuirm Duaisean na Gàidhlig ga cumail ann an taigh-òsta an Radison Blue.

Seo an dàrna bliadhna de na duaisean, a tha a' comharrachadh dealasachd agus deagh rùn don Ghàidhlig thar deich roinnean fa-leth.

Tha boillsgidhean camara 'san aithris aig Kerr Gibb.

Air fhoillseachadh