Crìoch a' chamain?

Tha tè de na companaidhean as motha a bhios a' dèanamh chaman a' dol a sguir de an dèanamh ron Nollaig.

Tha deich bliadhna bho thòisich T.S. Hattersleys a' dèanamh nan caman "Tanera" ann am factaraidh am Manchester.

Ach tha am fear a bhios gan dèanamh a' leigeil dheth a dhreuchd an ath-mhios, 's tha cunnart nach tèid a' chompanaidh a thoirt air adhart.

Seo Ailean MacLeòid.