Fionnlagh MacLeòid

Fionnlagh MacLeòid ag ràdh gum feum pàrantan fhèin a' Ghàidhlig ionnsachadh, seach an cuid chloinne a-mhàin.

Air fhoillseachadh