Caisteal Inbhir Nis

Tha plana ann Caisteal Inbhir Nis fhosgladh ann an oidhirp goireas turasachd a dhèanamh dheth.

Tha daoine air a bhith fad iomadach bliadhna a' gearain nach fhaigh luchd-turais a-steach dhan chaisteal agus Cùirt an t-Siorraim stèidhichte ann.

Ach tha Comhairle na Gàidhealtachd air innse gur ann leothsan a tha an tùr agus gun tèid sgrùdadh a dhèanamh faic an fhiach dhaibh fhosgladh dhan phoball.

Air fhoillseachadh