Còisir Inbhir Pheotharain 60

Bha cuirm shònraichte aig Còisir Ghàidhlig Inbhir Pheotharain 's 60 bliadhna ann bho chaidh a stèidheachadh.

Bha buill na còisir, agus feadhainn a tha nam buill de chòisirean eile, a-measg na chruinnich airson dinnear agus dannsa ann am Pàillean Srath Pheofhair airson a co-là-breith a chomharrachadh.