Tàladh nan Dotairean

Tha dotairean à bailtean mòra Shasainn a th' airson doigh-beatha gu tur ùr a bhith aca gam brosnachadh le iomairt sanasachd ùr aig NHS na Gàidhealtachd.

Tha iad a' coimhead airson dotairean teaghlaich a bhiodh deònach obair a gabhail os làimh ann an cuid de na sgìrean as bòidhche agus as dùthchail an Alba.

Nochd sanasan air busaichean 's togalaichean ann an Leeds Diluain, mar a thachair ann an Liverpool mar thà.

Tha an aithris seo aig Eilidh NicLeòid.

Air fhoillseachadh