Prìs a' Chonnaidh

Thuirt an Seansalair, Seòras Osborne, gun cum an Riaghaltas sùil gheur air companaidhean connaidh gus dèanamh cinnteach gum faigh luchd-ceannachd aig na pumpaichean buannachd à lùghdachadh ann am prìs na h-ola air a' mhargaidh eadar-nàiseanta.

Tha luchd-iomairt ag ràdh gur e cìs a tha an Riaghaltas fhèin a' cur an sàs a th' ann an 60% den phrìs a tha iad a' pàigheadh.

Air fhoillseachadh