Iomairt 'Bu Chòir' a' leantainn

Tha an referendum air neo-eisimeileachd na h-Alba seachad.

Ach saoilidh tu uaireanan gu bheil e air barrachd cheistean fhàgail na tha e air a fhreagairt.

Chan e a-mhàin na ceistean mòra a-nise mun chàirdeas eadar Pàrtaidh Làbarach na Rìoghachd Aonaichte agus Pàrtaidh Làbarach na h-Alba.

Air taobh eile na cùise, tha mòran a bha a' dèanamh iomairt airson neo-eisimeileachd do dh'Alba ri iomairt fhathast.

Seo am fear-naidheachd phoileataigeach, Niall O'Gallagher.

Air fhoillseachadh