Gearraidhean mòra san amharc

Tha e air fhàgail air Comhairle na Gàidhealtachd gu bheil cus cabhag orra gearraidhean mòra a chur an sàs.

Feumaidh a' Chomhairle £64m a ghearradh thar ceithir bliadhna.

Am measg eile, tha iad a' coimhead ri uairean sgoile a ghearradh, agus cìsean ùra a stèidheachadh.

Tha Iain MacIllEathain ag aithris.