Buaidh na droch shìde

Dh'adhbharaich an t-uisge trom grunn mhaoimean-slèibhe air taobh siar agus ann an ceann a tuath na h-Alba.

Bha an A835, rathad Ulapuil, dùinte ann an Gairbh agus dhùin an A890 air Taobh Siar Rois ann an dà àite.

B' fheudar seann Rathad an Airm, ri taobh an A83, fhosgladh aig an Rest and Be Thankful, leis gu robh an rathad mòr ann an sin dùinte cuideachd.

Tha tuilleadh aig Coinneach Mac a' Ghobhainn.

Air fhoillseachadh