A' soirbheachadh air Abhainn Tatha

Chanadh cuid gu bheil e às a chiall. 'S dòcha gu bheil, ach rinn Teàrlach Quinnell rud nach do rinn duine eile fhathast.

Thug e an curach a thog e fhèin 24 mìle sìos Abhainn Tatha mar phàirt de dh'Fhèis Mhòr Comann Curach na h-Alba, an Tay Descent.

Thug e seachd uairean de thìde a' dèanamh a shlighe eadar Dùn Chailleann agus Peairt.

Tha Stephen MacLeòid ag aithris.