Ceist an fhèin-riaghlaidh

Thàinig e am follais bho chionn mìos nach robh am mòr-chuid ann an Alba ag iarraidh gum biodh i na dùthaich neo-eisimeileach.

Anns na beagan sheachdainean ron referendum, thàinig pàrtaidhean an Aonaidh còmhla airson tuilleadh chumhachdan a ghealltainn do dh'Alba. Tha an deasbad mun sin a-nis air tòiseachadh.

Ach, le eas-aonta ann an Wesminster mu 'bhòtaichean Sasannach air cùisean Sasannach', càite a bheil sin a' fàgail tuilleadh fèin-riaghlaidh do dh'Alba.

Tha am fear-naidheachd poileataigeach, Niall O'Gallagher, ag aithris.

Air fhoillseachadh