Muinntir an Eilein a' cur taic ri 'Bu Chòir'

Chuir a' mhòr-chuid de luchd-bhòtaidh san Eilean Sgitheanach 's Loch Aillse an taic ri neo-eiseimileachd, a rèir sgrùdaidhean a rinn oifigearan 'Bu Chòir' nuair a bhathas a' cunntadh nam baileatan ann an Inbhir Nis.

Rinn luchd-iomairt airson neo-eisimeileachd strì làidir san sgìre agus, eu-coltach ri àiteachan eile, cha robh taic airson 'Nas Fheàrr Còmhla' idir cho follaiseach.

Ach tha daoine bho gach taobh ag aontachadh air aon rud - bu chòir do riaghaltas Westminster cumhachdan a bharrachd a thoirt do Holyrood.

Tha an aithris seo aig Eilidh NicLeòid.