Dà thaobh na deasbaid an Inbhir Nis

Dè a tha cudromach dha muinntir Inbhir Nis ann an deasbad an referendum - a bheil cuspairean ionadail sam bith air nochdadh?

Bhruidhinn Derek MacAoidh ri Murchadh Caimbeul, a tha a' cur taic ri 'Bu Chòir' agus Annie Nic a' Phì, a tha a' bruidhinn às leth 'Nas Fheàrr Còmhla', gus beachdan fhaighinn bhon dà thaobh.

Air fhoillseachadh