Buidhnean carthannais fo uallach

Bhruidhinn Catrìona NicIllinnein ri feadhainn a tha an sàs ann am buidhnean carthannais agus saor-thoileach airson faighinn a-mach dè na h-uallaichean 's na ceistean a th' orra mu na bhios an dàn dhaibh, ge bith dè thig às an referendum.

Air fhoillseachadh