Beachdan bho òigridh nan Eilean Siar

Bhruidhinn Ruaraidh Rothach ri buidheann de dheugairean às na h-Eileanan Siar a bhios a' bhòtadh airson a' chiad uair.