Creideamh agus an referendum

Sùil air cuspair a tha cuid a' faireachdainn nach d' fhuair cus iomradh gu ruige seo san deasbad aig neo-eisimeileachd na h-Alba - creideamh.

Bhruidhinn Ruaraidh Rothach ri Dòmhnall Moireasdan agus Iain Macrath, 's beachdan aca air a' chùis.

Air fhoillseachadh