Sluagh mòr air sràidean Bharcelona

Thathas a' tomhas gun robh còrr is millean neach air sràidean Bharcelona Diardaoin, 's iad ag iarraidh cothrom bhòtaidh air neo-eisimeileachd do Chatalòina.

Bhruidhinn Iain Macaonghais ris am fear-naidheachd poileataigeach, Niall O'Gallagher, 's e air a bhith an làthair.

Air fhoillseachadh