800 luchd-baidhsagal air an A82

Tha fear de phrìomh rathaidean na Gàidhealtachd, an A82, gu bhith trang air an deireadh-sheachdain.

Tha còrr is 800 luchd-baidhsagal gu bhith a' siubhal bhon Chrìon Laraich, tron Ghearasdan agus air adhart a dh'Inbhir Nis, 's iad a' togail airgead do charthannas.

Ach mar a tha Seonaidh MacCoinnich ag aithris, tha seo air dragh adhbharachadh mun bhuaidh a bheir e air daoine eile air a th' an rathad.