Poileataigs baile Ghlaschu

Tha Coinneach Mac a' Ghobhainn air a bhith a' toirt sùil air eachdraidh phoileataigeach a' bhaile as motha ann an Alba.