Sealladh nan oileanach

Tha 145 bliadhna ann Diardaoin bho chaidh Carragh-chuimhne Uallais fhosgladh gu h-oifigeil os cionn baile Shruighlea.

Tha eachdraidh a' bhaile làn sgeulachdan agus ceanglaichean ri iomairtean airson neo-eisimeileachd do dh'Alba, agus tha sin a' leantainn chun an là an-diugh.

Chaidh Ailean MacLeòid a dh'Oilthigh Shruighlea airson faighinn a-mach mar a bha gach taobh a' dèanamh deiseil airson na bhòt, 's na h-oileanaich ùra gu bhith tighinn ann an ath-sheachdain.

Air fhoillseachadh