Dòchas ùr do dh'Achadh na Creige

Cho-dhùin Comataidh Sgìreil an Òbain agus Latharna dè bu mhath leotha a' dhèanamh le seann bhun-sgoil Achadh na Creige.

Tha Comhairle Earra-Ghàidheal is Bhòid airson a' chiad chothrom a thoirt do dh'Urras Coimhearsnachdan an Òbain, a tha ag iarraidh ionad choimhearsnachd a dhèanamh dheth.

Feumaidh iad a-nise plana mhionaideach ullachadh mus ruigear co-dhùnadh deireannach.

Seo Andreas Wolff.

Air fhoillseachadh