Tractar ga reic airson airgead a thogail

Dè bhiodh sibh deònach pàigheadh airson tractar beag Ferguson Brown bho 1936?

Uill, thèid an dearbh thractair a reic aig railidh ann an Deimhidh aig deireadh na mìos seo.

Tha Uilleam MacMhathain, leis a bheil e, ga thoirt seachad airson airgead a thogail dhan charthannas Cancer Research UK. Fhuair e fhèin dearbhadh o chionn ghoirid gu bheil an tinneas airesan cuideachd.

Tha Eilean Green ag aithris.

Air fhoillseachadh