Iomairt airson pumpaichean ùra

Tha muinntir Shlèite a lorg £40,000 airson pumpaichean connaidh ùra far am faigh daoine peatrail agus deisel seachd là san t-seachdain - a là 's a dh'oidhche.

'S ann leis an urras choimhearsnachd a tha an gnìomhachas, agus Diciadain dh'iarr iad taic an luchd-còmhnaidh airson an iomairt aca fhaighinn gu dol, mar a tha Eilidh NicLeòid ag aithris.