Beachd bho Alasdair Moireasadan

Gheall an Seansalair, Seòras Osbourne, clàr-ama air cuine thig cumhachdan a bharrachd do dh'Alba ma thèid bhòtadh an aghaidh neo-eisimileachd.

Tha Alasdair Moireasdan a' riochdachadh na h-iomairt Nas Fheàrr Còmhla.