Beachd bho Aonghas Brianan MacNèill

Gheall an Seansalair, Seòras Osbourne, clàr-ama air cuine thig cumhachdan a bharrachd do dh'Alba ma thèid bhòtadh an aghaidh neo-eisimileachd.

Tha am BP Aonghas Brianan MacNèill a' riochdachadh na h-iomairt Bu Chòir.

Air fhoillseachadh