Sgioba Nis a' dèanamh gàirdeachas

Tha gàirdeachas ga dhèanamh ann an Nis agus an sgioba air a' chùis a dhèanamh air an Rubha ann an Cuairt Dheireannach Chupa Leòdhais aig an deireadh-sheachdain.

'S e 3-1 a bh' ann dha na Nisich air a' cheann thall, 's iad a' togail a' chupa airson a' chiad uair bho 2009.

Chuala Dòmhnall Pollock bhon fhear-ghleidhidh aca, Dòmhnall MacSuain.

Air fhoillseachadh