Drochaid Rathaid Fhoirthe aig 50

Thathar am-bliadhna a' comharrachadh 50 bliadhna bhon a chaidh Drochaid Rathaid Fhoirthe fhosgladh.

B' i an drochaid-chrochte as fhaide san Roinn Eòrpa aig aon àm, ach cha robh dad de dhùil aig an fheadhainn a thog i gum biodh 25 millean càr ga cleachdadh gach bliadhna.

Tha tuilleadh aig Padraig MacAoidh.

Air fhoillseachadh