Buidhnean ag iomairt air feadh na dùthcha

Cola-deug ron referendum air neo-eisimeileachd do dh'Alba, tha na diofar bhuidhnean air a bhith ag iomairt air feadh na dùthcha.

Air Diciadain bha Mìcheal MacNèill ann an Cille Mheàrnaig cuide ris a' bhuidheann iomairt Bu Chòir fhad 's a bha Niall O'Gallagher a' leantainn na h-iomairt Nas Fheàrr Còmhla.

Air fhoillseachadh