Sealladh nan Èireannach

Gach madainn an t-seachdain seo, tha sinn a' dol a-null thairis a dh'fhaighinn a-mach mar a tha diofar dhùthchannan a' coimhead air referendum na h-Alba.

An-diugh, tha sinn a' dol a dh'Èirinn. 'S iongantach gu bheil àite eile air an toir buil bhòt na h-Alba uiread de bhuaidh ri Èirinn a Tuath.

Tha Dòmhnall Moireasdan a' còmhradh ri Pàdraig O'Chonchubhair.

Air fhoillseachadh