Curach ùr air Uisge Spè

Fhuair Taigh-tasgaidh Sluagh na Gàidhealtachd ann am Bail' Ùr an t-Slèibh tabhartas sònraichte bho chionn ghoirid, a tha gu math cudromach ann an eachdraidh na sgìre.

Bha uair a bha curaichean, seòrsa bàta traidiseanta, cumanta air Uisge Spè. 'S fhada on uair sin.

Ach a-niste, tha tè dhiubh gu bhith ga cumail aig an taigh-tasgaidh.

Tha Teàrlach Quinnell ag aithris.

Air fhoillseachadh