Goireas ùr do dhaoine gun dachaigh

Dh'fhosgail togalach ùr, ann an Steòrnabhagh, gu h-oifigeil Diluain, a bheir àite-fuirich do dhaoine aig nach eil dachaigh an-dràsta.

Chaidh an togalach a dhealbh a bhith cho èifeachdach 's a ghabhas a thaobh cleachdadh connaidh is eile.

Chosg an togalach £2m, agus tha e ga chur air adhart mar sàr eisimpleir de na ghabhas dèanamh.

Seo Murray MacLeoid.

Air fhoillseachadh