A bheil deasbadan a' dèanamh diofar?

18 là ri dhol mus dèan sluagh na h-Alba an co-dhùnadh as cudromaiche a rinn sinn a-riamh.

Tha Bu Chòir a' cumail a-mach gu bheil an taic aca a' dol am meud às dèidh an deasbaid eadar Ailig Salmond agus Alasdair Darling an t-seachdain seo chaidh.

Tha Nas Fheàrr Còmhla a' cur an cèill gu bheil iadsan fhathast air thoiseach, ach a bheil dha-rìribh deasbadan a' dèanamh diofar?

Tha Coinneach Mac a' Ghobhainn ag aithris.

Air fhoillseachadh