Gàidhlig a' dèanamh adhartas an Gallaibh

A dh'aindeoin trod mu shoidhnichean-rathaid dà-chànanach is eile, tha Gàidhlig air beagan adhartais a dhèanamh ann an Gallaibh bho chionn ghoirid.

Dh'fhosgail a' chiad ionad Ghàidhlig aig ìre bun-sgoile ann an Inbhir Theòrsa an-uiridh agus air an t-seachdain seo, fhuair an clas sin tidsear ùr a rugadh 's a thogadh san sgìre.

Tha tuilleadh aig Seonaidh MacCoinnich.