Barrachd dhaoine a' bhòtadh tron phost

Tha còir gum bi bileagan-bhòtaidh airson bhòtadh tron phost a' nochdadh le na litrichean bho Dhiciadain.

Tha dùil gum bi faisg air 700,000 neach a' cleachdadh a' phuist airson bhòtadh san referendum, barrachd na chleachd e airson taghadh sam bith roimhe ann an Alba.

Tha cuid amharasach ge-tà, gum faodadh an siostam a bhith air a chleachdadh anns an dòigh cheàrr.

Tha tuilleadh aig Ailean MacLeòid.

Air fhoillseachadh