Ministear ùr ann an Càrlabhagh

Thèid ministear ùr a phòsadh ri coithional na h-Eaglaise Saoire ann an Càrlabhagh an Leòdhas oidhche Chiadain.

Tha an t-Urr. Tòmas Davis air a' Ghàidhlig ionnsachadh agus tha e an dòchas a bhith a' searmonachadh sa chànan.

Thoirt an t-Urr. Davis, ged a tha astar aige ri dhol fhathast, gu bheil e air a bhith a faighinn tòrr cuideachaidh.

Tha Aonghas Domhnullach ag aithris.

Air fhoillseachadh