Cothroman ciùird anns na h-Eileanan

Tha còignear dhaoine òga anns na h-Eileanan an Iar air obair fhaighinn mar phàirt de chùmhnant far an tèid taighean ùra a thogail.

Fhuair a' chompanaidh ionadail CalMax cùmhnant gus còrr is 60 dachaigh a thogail do Bhuidheann Taigheadas Innse Gall.

Fon chùmhnant seo thèid còrr is 60 taigh a thogail ann an Steòrnabhagh, Ceann a Tuath nan Loch, Ùig agus Baile a' Mhanaich, le cothrom fhathast gun tèid a leudachadh gu Barraigh.

Air fhoillseachadh