Ro-shealladh de dhràma ùr Gàidhlig

Tòisichidh dràma ùr air BBC ALBA an ath-mhìos.

'S e Bannan a' chiad dràma Gàidhlig leantainneach bhon a bha Machair air an telebhisean bho chionn 20 bliadhna.

Chaidh an sgeulachd fhiolmadh ann an Slèite san Eilean Sgitheanach agus bha ro-shealladh san sgìre oidhche Chiadain.

Tha an aithris seo aig Eilidh NicLeòid.