Fèis Chanàl Chathair Cheann Tulaich

A bheil fios agaibh càite bheil prìomh bhaile nan rathaidean-uisge ann an Alba?

'S ann ann an Cathair Cheann Tulaich, 's iad a' comharrachadh an urram seo le bhith cumail streath de thachartasan sònraichte fad na seachdain seo.

Thòisich Fèis Chanàl Chathair Cheann Tulaich oidhche Mhàirt, le taisbeanadh mu eachdraidh nam Pufairean.

Seo Kerr Gibb.

Air fhoillseachadh