Craoladh ann an Alba neo-eisimeileach

Dè a' bhuaidh a bhiodh aig neo-eisimeileachd air craoladh ann an Alba.

Tha Nas Fheàrr Còmhla ag ràdh gun dèanadh e sgrios air a' ghnìomhachas, ach tha Bu Chòir ag ràdh gun tigeadh piseach le Seirbheis Craolaidh Ùr na h-Alba.

Tha an aithris seo aig Darren Linc.

Air fhoillseachadh