Draghan mu Sgoil Dhalabroig

Tha dragh air èirigh mu mar a chaidh an t-aonta airson ceannard Sgoil Dhalabroig atharrachadh aig a' mhionaid mu dheireadh agus, a bharrachd air an sin, 's ann anmoch sa chùis a chaidh trì de na tidsearan clas a dhearbhadh cuideachd.

Tha Shona NicDhòmhnaill ag aithris.

Air fhoillseachadh