Soithichean luchd-turais ann an Leòdhas

Tha a h-uile coltas gur e seo a' bhliadhna as trainge fhathast airson soithichean mòra turasachd a bhith a' tadhal air Steòrnabhagh.

Dh'fhuirich roinn na turasachd làidir tron a' chrìonadh eaconamach, 's tha an gnìomhachas ann an Leòdhas is na Hearadh a' tabhainn rudan ùra airson daoine a tha a' tighinn gu tìr.

Tha Aonghas Dòmhnallach ag aithris.

Air fhoillseachadh