Eas-aonta mu ospadal ùr an Eilein

Bu chòir ospadal ùr dhan Eilean Sgitheanach 's Loch Aillse a bhith ann am Port Rìgh, a rèir cha-mhòr 100 duine a bh' aig coinneamh phoblach oidhche Mhàirt.

Tha NHS na Gàidhealtachd a' moladh prìomh ospadal na sgìre a thogail san Ath Leathann, ach thàinig rabhadh gur dòcha gun cailleadh iad an cothrom mura biodh aonta ann eadar coimhearsnachdan a' chinn a deas agus a' chinn a tuath.

Tha an aithris seo aig Eilidh NicLeòid.

Air fhoillseachadh