Obair-glanaidh sa cheann a tuath

Bha obair ga dhèanamh air feadh a' chinn a tuath Dimàirt airson am milleadh a dh'adhbharaich tuiltean Dhiluain a chur ceart.

Tha na h-uimhir de rathaidean fhathast dùinte, agus bidh greis ann fhathast mus bi seirbheisean rèile eadar Inbhir Nis, Peairt agus Obar Dheathain a' ruith a rèir nan clàran-ama.

Tha tuilleadh aig Calum MacIllEathain.