Àireamh thubaistean ag àrdachadh

Tha an àireamh de thubaistean air na beanntan - agus air na rathaidean timcheall Loch Abair - air fìor àrd-ìre a ruighinn am-bliadhna.

Tha seo a' fàgail gu bheil poilis na sgìre draghail nach eil luchd-turais, agus muinntir na sgìre, a' gabhail aire gu leòr nuair tha iad dràibheadh, neo a' coiseachd nam beann.

Tha Seonaidh MacCoinnich ag aithris.

Air fhoillseachadh