Fèill uan na Luirge

Bha prìsean aig tè de na fèilltean uan as motha san Roinn Eòrpa an-àirde am-bliadhna.

Aig fèill mhòr na Luirge Dimàirt, bha muilt gan reic airson £55 sa chumantas, le prìs uain bhoireann a' ruighinn timcheall air £65.

Tha dòchas gu bheil seo na shamhla air na prìsean a bhios ri fhaotainn aig fèilltean eile a thèid a chumail air a' Ghàidhealtachd.

Bha Eileen Nic Dhomhnaill ag aithris às an Luirg.

Air fhoillseachadh